på Heggenes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 125

Skrivemåter
Heggenes (godkjent av kartverket 1970, anbefalt form)
Hegneset (godkjent av kartverket 1970)