på bnr. 8, Helland, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 84, bnr. 8
Fra 2020: gnr. 384, bnr. 8

Kalt Knutgarden fra midten av 1700-tallet, og senere «på Vollane»