i Austevoll

Sivil tilhørighet
Før 1886: Sund kommune