på bnr. 7, Helland, Vatne

Sivil tilhørighet
1965–2019, 2024–: Haram kommune
2020–2023: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 84, Helland, bnr. 7, Helland. Skyld: 2 mark 5 øre
Fra 2020: gnr. 384, bnr. 7

Kalt Krissengarden