på Ner-Dalset, Dalset, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 171, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 55, Dalset, bnr. 3, Reiten. Skyld: 69 øre