på Mork, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 152)

Matrikkel
1950: gnr. 36, Mork