på bnr. 5, Landre, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 173)