i Jetmundgarden, Helland, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 84, bnr. 6
Fra 2020: gnr. 384, bnr. 6

Kalt Erikgarden etter bruker 1780–1806