på bnr. 7, Helland, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 84, Helland, bnr. 7, Helland. Skyld: 2 mark 5 øre
Fra 2020: gnr. 384, bnr. 7

Kalt Krissengarden