i Myrane, Store Slyngstad, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 77, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 377, bnr. 1