på Reistadbakken, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 78, Bakken
Fra 1964: gnr. 194

På Vågstranda