på bnr. 5, Eidsvika, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 73, bnr. 5
Fra 2020: gnr. 373, bnr. 5

Kalt Sveingarden, trolig etter Svein Andreas Ivarsson (s.d.), og senere Olagarden/Åknesgarden