på bnr. 2, Ytre Vike, Vestnes

Matrikkel
Mnr. 2, lnr. 6 a
1890: gnr. 36, Vike ytre, bnr. 2, Vike ytre. Skyld: 2 mark 22 øre