i Vestnes

Prestegjeld

Tinglag og kommune

Tettsted, postnr. 6390