på Haugen, Nordnesje, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (under gnr. 113)

Bruk, sammenslått til senere bnr. 1 i 1808