på bnr. 3, Nedre Nakken, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass, kalt Nakkesjøen
Halve plassen utskilt 1875 som bruk, også kalt Søberg
1950: gnr. 76, Nakken nedre, bnr. 3, Nakken nedre. Skyld: 68 øre