i Nigarden, Orvika, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 105, Orvik, bnr. 1, Orvik. Skyld: 2 mark 35 øre
Fra 2020: gnr. 405, bnr. 1

Også kalt Nerigarden og Ner