i Johansgarden, Hjelvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 85, Hjelvik, bnr. 6, Hjelvik. Skyld: 3 mark 91 øre (overstrøket og endret)
Fra 1964: gnr. 201, bnr. 6

Bruket fikk navn etter leilending Johan Andersson (s.d.)