på bnr. 3, Holm, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 155, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 39, Holm, bnr. 3, Holm. Skyld: 4 mark 37 øre