på Bakken, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 101, Bakken
Fra 2020: gnr. 401

Også kalt Ulvestadbakken