i Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne skipreide i Sunnmøre sorenskriveri
I Borgund kommune fra 1837
Skodje og Vatne fradelt som Skodje kommune 1849
Vatne fradelt som egen kommune 1.1.1902
Vatne (unntatt Dryna og området på Midøya) innlemmet i Haram kommune 1.1.1965
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Geistlig tilhørighet
Vatne sogn i Borgund prestegjeld
Sognene Skodje og Vatne fradelt som Skodje prestegjeld 1.5.1858
Vatne sogn (og fastlandsdelen av Haram prestegjeld) fradelt som Vatne prestegjeld ved resolusjon av 18.3.1866