på Alasgarden, Vatne, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 97, Vatne, bnr. 2, Alasgården. Skyld: 2 mark 15 øre
Fra 2020: gnr. 397, bnr. 2