i Follafoss, Verran

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Steinkjer kommune

Tettsted