i Bitter Creek, Rock Springs, Wyoming, USA

Elv som renner gjennom byen