på Seterneset, Sekkesetra, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 9, Sekkesæteren, bnr. 2, Sæterneset. Skyld: 80 øre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=474&gnr=9
Fra 1964: gnr. 111, bnr. 2