på Saint Luke's Hospital, Fargo, North Dakota, USA

Senere kalt Sanford Medical Center Fargo