på Østre Hol, Vang i Hedmark

Sivil tilhørighet
Senere i Hamar kommune

Matrikkel
1950: gnr. 187, Hol østre