på Klinga, Vemundvik

Sivil tilhørighet
1891–1963: Klinga kommune
Fra 1.1.1964: Namsos kommune