på bnr. 1, Tennfjord, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 72, Tenfjord, bnr. 1, Tenfjord. Skyld: 3 mark 83 øre
Fra 2020: gnr. 372, bnr. 1

Kalt Eljasgarden etter bruker 1876–omkr. 1920