på Store Ingeberg, Vang i Hedmark

Sivil tilhørighet
Senere i Hamar kommune

Matrikkel
1950: gnr. 25, Ingeberg store

Skrivemåter
Store Ingeberg (vedtatt av kartverket 17.12.1993)
Ingeberg, store (avslått av kartverket 17.12.1993)