i Skorbreivik, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 86, Skorbreivik
Fra 2020: gnr. 386

Også kalt Skoravika