på Bakken, Eik, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 116, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 416, bnr. 2