i Bortaforgarden, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Opprinnelig del av gården Røsta
1950: gnr. 110, Vestre, bnr. 5, Vestre. Skyld: 1 mark 60 øre
Fra 2020: gnr. 410, bnr. 5

Skrivemåter
Bortaforgarden (godkjent av kartverket 1971)
Bortafjordgarden (godkjent av kartverket 1971, historisk form, skrivefeil i økonomisk kartverk)