Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 114, Botn, bnr. 22, Skogan. Skyld: 25 øre
Fra 2020: gnr. 314, bnr. 22