på Myra, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 110, Vestre, bnr. 9, Vestre. Skyld: 2 mark 32 øre
Fra 2020: gnr. 410, bnr. 9