på Skomakargarden, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 41, Skomakergård