på Skavneset, Vestnes

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under gården Ås
1950: gnr. 50, Skavneset