på Ner-Stokke, Stokke, Aure

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Valsøyfjord kommune
Fra 1.1.1965: Halsa kommune
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 120, Stokke, bnr. 1, Stokke. Skyld: 2 mark 22 øre. Bnr. 2, Stokke. Skyld: 1 mark 37 øre
Fra 2020: gnr. 320, bnr. 1 og 2