i Nigarden, Vatne, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 97, Vatne, bnr. 9, Vatne. Skyld: 2 mark 55 øre
Fra 2020: gnr. 397, bnr. 9