på Sandnes, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Gårdene Ytre og Indre Sandnes