i Valestrand kyrkje

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Stord kommune
Valestrand var egen kommune 15.5.1868–31.12.1963
Fra 1.1.1964: Sveio kommune

Geistlig tilhørighet
Opprinnelig sogn i Stord prestegjeld
Fra 1870: Valestrand sogn i Sveio prestegjeld