i Gjerdet, Rekdal, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 78, Rekdal, bnr. 7, Rekdal. Skyld: 1 mark 29 øre