ved Vatnesjøen, Ulvestad, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Umatrikulert(e) plass(er)