i Pegarden, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 1, Dale. Skyld: 2 mark 35 øre
Fra 1964: gnr. 149, bnr. 1