i Ytregarden, Nerås, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 57, Nerås, bnr. 1, Ytregården. Skyld: 1 mark 41 øre

Også kalt Uti garden og Andersgarden