på bnr. 9, Kroksætra, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 98, Kroksæteren, bnr. 9, Kroksæteren. Skyld: 63 øre
Fra 2020: gnr. 398, bnr. 9

Kalt Øysteingarden