på bnr. 1, Flate, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 48, Flate, bnr. 1, Flate. Skyld: 4 mark 66 øre