på University of Minnesota Medical Center, Fairview, Minnesota, USA

I Minneapolis og Duluth