på bnr. 1, Ringstad, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 83, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 383, bnr. 1