på Nedre Helland, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 45, Helland nedre