i Øvre, Bergsvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 119, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 17, Bergsvik, bnr. 2, Bergsvik. Skyld: 2 mark 59 øre