på Valsøya, Aure

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Valsøyfjord kommune
Fra 1.1.1965: Halsa kommune
Fra 1.1.2020: Heim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 109, Valsøen
Fra 2020: gnr. 309

Skrivemåter
Valsøya (vedtatt av kartverket 8.9.1992)
Valsøy (avslått av kartverket 8.9.1992)