på Vang prestegård i Hedmark

Sivil tilhørighet
Fra 1992: Hamar kommune

Matrikkel
1950: gnr. 10, Vang Prestegård, bnr. 1, Vang Prestegård. Skyld: 21 mark 57 øre