på bnr. 5, Nedre Frostad, Vestnes

Matrikkel
1950: gnr. 69, Frostad nedre, bnr. 5, Frostad nedre. Skyld: 1 mark 90 øre

Kalt Andriasgarden etter selveier 1882–1902