i Klokkargarden, Bergsvika, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Gnr. 119, bnr. 3