på Haugen, Langset, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Fra 1890: gnr. 109, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 409, bnr. 1