i Vang i Hedmark

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1992: Hamar kommune

Geistlig tilhørighet
Eget sogn