på Kroksætra, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 98, Kroksæteren
Fra 2020: gnr. 398

Skrivemåter
Kroksætra (godkjent av kartverket 1980, anbefalt form)
Kroksæter (godkjent av kartverket 1991)
Krogsætra (godkjent av kartverket 17.3.1990)
Krogsæter (godkjent av kartverket 1986)

Gården het opprinnelig Nysætra