i Varaldsøy

Sivil tilhørighet
Før 1902: Strandebarm kommune
1902–64: egen kommune
1.1.1965 sammenslått med Kvinnherad og Kvam kommuner

Geistlig tilhørighet
Strandebarm prestegjeld, Varaldsøy sogn