på Indre Strand, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 89
Fra 2020: gnr. 389

Kalt «på Borga»