i Inste-Håvika, Håvika, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 79, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 379, bnr. 2