på Dryna, Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne skipreide/kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 115, Drynen
Fra 2020: gnr. 515

Kalt Bonde-Dryna
På øya Dryna