i Brudeskaret, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune
Fra 1.1.2021: Vestnes kommune

Matrikkel
1950: gnr. 70, Brudeskar, bnr. 1, Skaret (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 55 øre
Fra 1964: gnr. 186

Skrivemåter
Brudeskaret (vedtatt av kartverket 23.10.1997, hovedform)
Skaret (vedtatt av kartverket 23.10.1997, kortform)
Brudeskar (avslått av kartverket 23.10.1997)

På Vågstranda