i Heimigard, Hovset, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 103, Hofset, bnr. 2, Hofset. Skyld: 2 mark 12 øre
Fra 2020: gnr. 403, bnr. 2

Også kalt Fredrikgarden etter bruker(e) fra 1823