på Ner, Helle, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Ålesund kommune

Matrikkel
Gnr. 106, bnr. 1
Fra 2020: gnr. 406, bnr. 1