i Lybergsvik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 66, Lebergsvik, bnr. 1, Lebergsvik (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 58 øre
Fra 1964: gnr. 182