i Proctor, Minnesota, USA

Byen het Proctorknott fra grunnleggelsen i 1894 til 1904