på bnr. 1, Øvre Frostad, Vestnes

Gnr. 70

Kalt Sørengarden etter selveier 1805–35